Transparència Municipal

Què és la transparència?

Transparència: l’acció proactiva de l’Administració de donar a conèixer la informació relativa als seus àmbits d’actuació i les seves obligacions, amb caràcter permanent i actualitzat, de la manera que resulti més comprensible per a les persones i per mitjà dels instruments de difusió que els permetin un accés ampli i fàcil a les dades i els facilitin la participació en els assumptes públics.

La informació que teniu disponible al portal e transparència de l'ajuntament s'estructura en 4 grans àmbits, que són els següents: 

En general podreu trobar informació relativa, entre altres informacions, als següents temes: 

  • Plens muncipipals
  • Pressupostos i plantilles
  • Normativa general i fiscal
  • Informació d'urbanisme
  • Contractes i licitacions
  • El tauler d'anuncis municipal
  • Informació del personal de l'ajuntament 
  • Subvencions
  • Etc

ACCÉS AL PORTAL DE TRANSPARÈNCIA: 

https://www.seu-e.cat/web/ santamariadebesora /govern-obert-i-transparencia

Darrera actualització: 05.04.2016 | 10:25
Darrera actualització: 05.04.2016 | 10:25